Naczelną zasadą Kancelarii jest dbałość o interes klienta rozumiany jako uniknięcie bądź szybkie rozwiązanie problemu.

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Sikorskiego świadczy usługi w zakresie doraźnej pomocy prawnej jak również kompleksowej obsługi prawnej osób fizycznych, indywidualnych przedsiębiorców oraz osób prawnych. 

W Kancelarii prowadzone są między innymi sprawy, których przedmiotem jest upadłość konsumencka czy tzw. kredyty frankowe (umowy kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego). Na etapie przed powstaniem sporu prawnego przejawia się to w doborze odpowiednich metod i analizie skutków planowanych przez klientów działań prawnych, tak by zapewnić osiągnięcie zamierzonego celu jak najniższym kosztem, jednocześnie unikając ewentualnych zagrożeń. W sytuacji gdy dojdzie już po powstania określonego konfliktu prawnego przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, staramy się szukać rozwiązań możliwie korzystnych dla obu stron, pozwalających zaoszczędzić pieniądze, nerwy i czas. Takie podejście umożliwia dostosowanie środków do potrzeb klienta w określonej sytuacji.


Kancelaria ściśle współpracuje z syndykami i nadzorcami restrukturyzacyjnymi, a także z kancelariami notarialnymi i komorniczymi, co pozwala szybciej, skuteczniej i bardziej kompleksowo dbać o interesy klientów poprzez połączenie potencjałów.


Zasady współpracy, w tym charakter i wysokość wynagrodzenia, ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości finansowych każdego klienta. Wynagrodzenie może przybrać formę ryczałtu, premii za sukces bądź też zostać skalkulowane w oparciu o czas niezbędny do należytego wykonania usługi.

Grzegorz Sikorski – radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008), radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Od 2009 roku prowadzi własną działalność prawniczą, od 2012 roku w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Specjalizuje się głównie w sprawach w zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego, w tym prawa ubezpieczeń gospodarczych. Prowadzi sprawy związane z obsługą przedsiębiorców z różnych branż m.in. budowlanej i transportowej. Doradza spółkom prawa handlowego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. 

Zakres usług

POMOC PRAWNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

RESTRUKTURYZACJE 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

KREDYTY FRANKOWE