Obsługa przedsiębiorców

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub spółek prawa handlowego istotna jest znajomość otoczenia prawnego branży, w której działają czy też ocena skutków prawnych planowanych działań biznesowych. Przydatna jest także pomoc w analizie zawieranych umów, dochodzeniu roszczeń od nierzetelnych kontrahentów czy też obronie przed roszczeniami innych podmiotów. Często też forma prawna, w której prowadzona jest działalność wymaga przyjmowania wielu dokumentów wewnętrznych.

 

W zakres usług wchodzi:

 

• kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych
• przygotowywanie wewnętrznych dokumentów wynikających z formy prawnej prowadzonej działalności, w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych
• dokonywanie analizy umów i innych dokumentów
• ustne i pisemne porady i opinie prawne
• reprezentowanie w postępowaniach sądowych
• reprezentowanie przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi

• działania windykacyjne
• postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe