Pomoc prawna dla osób fizycznych

W wielu sytuacjach życia codziennego przydatna jest pomoc prawnika. Warto jest przewidywać ewentualne zagrożenia i im zapobiegać. Niekiedy jednak powstaje konieczność profesjonalnego rozwiązania istniejących już problemów. Może to dotyczyć na przykład analizy przedłożonej do podpisania umowy, sprawdzenia czy wręczone wypowiedzenie umowy o pracę jest prawidłowe, obrony przed roszczeniami innych osób czy też kwestii spadkowych.

 

W zakres usług wchodzi:


• udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, prawa pracy
• dokonywanie analizy prawnej określonych sytuacji faktycznych oraz dokumentów
• sporządzanie pisemnych opinii prawnych
• sporządzanie projektów umów i innych pism
• reprezentowanie w sporach na etapie przedsądowym
• reprezentowanie w postępowaniu mediacyjnym, pojednawczym
• reprezentowanie przez sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym
• reprezentowanie przez sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym
• reprezentowanie przed organami administracji publicznej