TWOJA FIRMA ZNALAZŁA SIĘ NA ZAKRĘCIE?

ZREDUKUJ DŁUG I WYJDŹ NA PROSTĄ!

Nagle straciłeś przychody?

Masz problemy z utrzymaniem płynności finansowej?

Zapłata zobowiązań stwarza coraz więcej problemów?

Wpadłeś w pętlę zadłużenia?

Masz już dość telefonów od wierzycieli?

Boisz się o swoją przyszłość?

Wpisy do Krajowego Rejestru Długów ograniczają Twoje możliwości?

Nie masz już siły na procesy sądowe?

Zajęcia komornicze utrudniają Ci działalność gospodarczą?

Nie musisz ogłaszać upadłości. Nie musisz zamykać swojego biznesu. Nie musisz uciekać przed wierzycielami narażając się na prawne konsekwencje.


Zaufaj profesjonalistom, którzy znajdą rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.


Zespół Kancelarii to doświadczeni prawnicy - radcowie prawni, doradcy restrukturyzacyjni i syndycy współpracujący z biegłymi rewidentami i rzeczoznawcami majątkowymi. Pozwala to na dokonanie kompleksowej analizy sytuacji prawno-finansowej Twojej firmy i znalezienie optymalnego rozwiązania na wyprowadzenie jej z kłopotów przy jednoczesnym zachowaniu prowadzenia działalności gospodarczej. 


A gdyby o nie było już możliwe lub ekonomicznie uzasadnione przeprowadzimy Cię przez przygotowaną upadłość, która nie przekreśla Twoich szans na sukces w przyszłości.


W pracy radcy prawnego i syndyka bardzo często spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy popadli w problemy, z których ciężko się wydostać. Niekiedy jest to skutkiem błędnych decyzji biznesowych, niekiedy nie do końca dopasowanej formy organizacyjnej, a niekiedy niefortunnego zbiegu okoliczności czy niesprzyjających okoliczności zewnętrznych. Prawnicy współpracujący z takimi podmiotami najczęściej koncentrują się na pomocy w załatwianiu doraźnych problemów, „gaszeniu pożarów”, obronie w sądzie. Rzadko sięgają do skomplikowanych przepisów prawa restrukturyzacyjnego czy prawa upadłościowego, a właśnie tam może kryć się rozwiązanie. 


Możemy profesjonalnie ocenić sytuację i zalecić optymalne, „skrojone na miarę” kompleksowe rozwiązanie. 


Możemy pomóc Twojej firmie odzyskać płynność finansową poprzez zatrzymanie egzekucji (zawieszenie postępowań egzekucyjnych), umorzenie długów i uregulowanie sytuacji z wierzycielami.


Możemy pomóc Tobie w sposób bezpieczny i kontrolowany przeprowadzić Twoją firmę przez postępowanie upadłościowe, o ile na restrukturyzację będzie już za późno. Nie zawsze będzie to oznaczać wystąpienie z formalnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego bądź upadłościowego przez Sąd. Rozwiązaniem może się okazać reorganizacja, zmiana formy prawnej działalności czy zawarcie porozumienia z kluczowymi wierzycielami.
Każda sprawa jest inna. Każdą zajmujemy się osobiście, z pełnym zaangażowaniem. Kluczem jest identyfikacja problemu i poznanie oczekiwań przedsiębiorcy.

Pomagamy również osobom fizycznym: przedsiębiorcom i osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej w przeprowadzeniu tzw. upadłości konsumenckiej, z którą wiąże się zatrzymanie egzekucji, oddłużenie i ustalenie możliwego do udźwignięcia planu spłat.

Działania restrukturyzacyjne prowadzone są w ścisłej współpracy z radcą prawnym Jakubem Liszką (www.kancelaria-liszka.pl) - syndykiem i doradcą restrukturyzacyjnym pełniącym również funkcje nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
Daje to gwarancję kompleksowej oceny zagadnienia popartej praktycznym doświadczeniem
z przeprowadzonych już postępowań.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Zapraszamy do umówienia się na rozmowę i zapoznania się z naszą ofertą.
Sprawdź nas!

 

Jeżeli z analizy prawnej sytuacji firmy wynika, że źródłem problemów jest nieefektywna organizacja przedsiębiorstwa rozwiązaniem może okazać się zmiana formy prawnej czy mądra redukcja zatrudnienia. Dopasujemy właściwą formę prawną do twojej działalności poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje kodeks spółek handlowych oraz korzystając z własnego doświadczenia.

Jeżeli sytuacja nie jest bardzo poważna dobrym rozwiązaniem jest poszukanie akceptowalnego dla wszystkich porozumienia z wierzycielami bez angażowania Sądu. W myśl zasady, że każdy najlepiej zadba o swoje interesy. Opracujemy realny plan spłaty zadłużenia i przeprowadzimy negocjacje z wierzycielami, których celem będzie redukcja zadłużenia i rozłożenie go na możliwe do spłaty raty.

Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Zawiera ona regulacje dotyczące poszczególnych typów postępowania- od najprostszych do najbardziej skomplikowanych. Wspólnym celem tych postępowań jest uniknięcie upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Pomożemy Twojej firmie wybrać odpowiedni tryb postępowania, przygotujemy wniosek do sądu, opracujemy wymagane dokumenty, w razie potrzeby zapewnimy udział doradcy restrukturyzacyjnego bądź rzeczoznawcy z zakresu wyceny przedsiębiorstw, przeprowadzimy w Twoim imieniu trudne rozmowy z wierzycielami. Przeprowadzimy Cię krok po kroku po całej określonej ustawą procedurze.
Typy postępowań według Prawa restrukturyzacyjnego:
Postępowanie o zatwierdzenie układu
Przyspieszone postępowanie układowe
Postępowanie układowe
Postępowanie sanacyjne

Kiedy na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego będzie już za późno jedynym rozwiązaniem może się okazać złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Ale to nie katastrofa. Mądrze przeprowadzone postępowanie upadłościowe jest lepszym rozwiązaniem niż tkwienie w nierentownym biznesie bądź narażanie się na indywidualną odpowiedzialność za długi firmy.
Zgodnie z art. 2 prawa upadłościowego celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika oraz uzyskanie możliwości oddłużenia przez rzetelnych dłużników. W uproszczeniu postępowanie to polega na zbyciu majątku dłużnika i zaspokojeniu wierzycieli.
Przeprowadzenie przygotowanej (kontrolowanej) upadłości ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków postępowania upadłościowego związanych ze spadkiem wartości majątku oraz zaspokojeniem wierzycieli długo po ogłoszeniu upadłości, a do tego w niskim stopniu oraz zachowanie przedsiębiorstwa w ruchu, pomimo ogłoszenia jego upadłości, a w konsekwencji umożliwienie dalszego wykorzystywania jego potencjału gospodarczego oraz utrzymanie miejsc pracy.
Pomożemy przygotować wycenę Twojego przedsiębiorstwa lub jego części oraz wniosek do sądu o zatwierdzenie warunków jego sprzedaży.

To szczególny tryb postępowania sądowego przewidziany dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są w stanie regulować swoich zobowiązań.
Przygotujemy dla Ciebie odpowiedni wniosek i poprowadzimy sprawę w sądzie. Umożliwimy Ci powrót do normalnego życia.

Z doświadczenia wiemy, że lekceważony wierzyciel jest bardziej zdeterminowany do ściągnięcia całego zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami procesowymi. Dlatego unikanie wierzycieli nie jest dobrym rozwiązaniem. Warto podjąć z nimi rzeczową rozmowę. Przeprowadzimy za Ciebie te negocjacje i doprowadzimy do rozłożenia zadłużenia na raty lub jego zmniejszenia.

Korzyści z podjęcia współpracy

Co to jest restrukturyzacja?